Công trình: Hệ thống thu gom nước thải Tại Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công trình: Hệ thống thu gom nước thải   Tại Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh Hoàng Minh

Công trình: Hệ thống thu gom nước thải Tại Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công trình :   Hệ thống thu gom nước thải   Tại Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN SUMI VIỆT NAM
Khối lượng thực hện :    Thi công cừ 8m/cây phục vụ cho thi công 2 km tuyến công hộp ,khối lượng  thi công   80.000 m
 
He-thong-thu-gom-nuoc-thai-Tai-Thi-xa-Tu-Son
 
 He-thong-thu-gom-nuoc-thai-Tai-Thi-xa-Tu-Son-1
 
 He-thong-thu-gom-nuoc-thai-Tai-Thi-xa-Tu-Son-2
Cập nhật lần cuối: 20/12/2019 03:10:00 CH