Thi công cọc cừ Larsen cải tạo Kè Kênh Bắc - Tp. Vinh

Thi công cọc cừ Larsen cải tạo Kè Kênh Bắc - Tp. Vinh Hoàng Minh

Thi công cọc cừ Larsen cải tạo Kè Kênh Bắc - Tp. Vinh

Dự án nâng cấp  , cải tạo   Kè Kênh Bắc - thành phố Vinh
Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN NAM
Mô tả : Thi công cọc cừ larsen  loại 8- 12m/cây phục vụ thi công 2.5 km kè Kênh Bắc-  thành phố vinh ,khối lượng  60.000m
 
 
Ke-Kenh-Bac-Tp-Vinh
Cập nhật lần cuối: 20/12/2019 03:09:42 CH