Thi công cừ Larsen nhà máy xử lý nước thải khi công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên

Thi công cừ Larsen nhà máy xử lý nước thải khi công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên Hoàng Minh

Thi công cừ Larsen nhà máy xử lý nước thải khi công nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên

Công trình :  Nhà máy xử lý nước thải  khu công nghiệp phô nối A - hưng yên
Nhà thầu chính : công ty cổ phần xây dựng LiCoGi 18.5"
Khối lượng thực hiện  : Thi công 6.000 md cừ larsen bằng máy ép tĩnh, và thi công văng chống H350, khối lượng  150.000kg
 
nha-may-xu-ly-nuoc-thai-khi-cong-nghiep-Pho-Noi
 
Cập nhật lần cuối: 20/12/2019 03:08:30 CH