Thi công ép cừ Larsen dự án cải tạo sông Tô Lịch

Thi công ép cừ Larsen dự án cải tạo sông Tô Lịch Hoàng Minh

Thi công ép cừ Larsen dự án cải tạo sông Tô Lịch

Công trình: dự án  cải tạo nạo vét sông tô lịch
Nhà thầu chính : tổng công ty Xây Dựng sông hồng 
Khối lượng thực hiện :  thi công ép cừ 1.5km kè bờ sông
 
Thi-cong-ep-cu-Larsen-du-an-cai-tao-song-To-Lich
 
Thi-cong-ep-cu-Larsen-du-an-cai-tao-song-To-Lich-3
 
Cập nhật lần cuối: 20/12/2019 03:08:10 CH