Thi công văng chống tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam

Thi công văng chống tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam Hoàng Minh

Thi công ép larsen tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam

Tên công trình :  Nhà máy sơn - KCN Đồng Văn - Hà Nam
Nhà thầu chính: 
Khối lượng thực hiện  : Thi công ép larsen loại 12m khối lượng 4500 m  kèm theo hệ văng chống H350 khối lượng 50000 kg
 
Khu-cong-nghiep-Dong-Van--Ha-Nam
 
Khu-cong-nghiep-Dong-Van--Ha-Nam-1
 

 

 

Cập nhật lần cuối: 01/11/2018 11:20:38 SA