Thi công cọc cừ Larsen cải tạo Kè Kênh Bắc – Tp. Vinh

Dự án nâng cấp , cải tạo Kè Kênh Bắc – thành phố Vinh

Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN NAM

Mô tả : Thi công cọc cừ larsen loại 8- 12m/cây phục vụ thi công 2.5 km kè Kênh Bắc- thành phố vinh ,khối lượng 60.000m