Thi công văng chống tại Khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam

Tên công trình : Nhà máy sơn – KCN Đồng Văn – Hà Nam

Nhà thầu chính:

Khối lượng thực hiện : Thi công ép larsen loại 12m khối lượng 4500 m kèm theo hệ văng chống H350 khối lượng 50000 kg