Thi công cừ Larsen công trình cầu Bạch Đằng

Công trình : Xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT

Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC

Khối lượng thực hiện : Thi công 30.0000 m cừ larsen bằng máy ép tĩnh, búa rung phục vụ phục vụ thi công xây dựng cầu Bạch Đằng