Thi công cừ Larsen cải tạo mở rộng đường Nguyễn Khoái

Công trình : Hạng mục cải tạo mở rộng đường Nguyễn Khoái ( đoạn từ nút giao với đường vành đai I đến dốc Minh Khai)

Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LONG

Mô tả : Thi công cừ larsen loại 8 – 12/cây bằng máy ép tĩnh, búa rung phục vụ cải tạo 1km tuyến cải tạo mở rộng đường Nguyễn Khoái