cho thue coc cu larsen, thi cong coc cu larsen

Tin chuyên ngành

Cọc thí nghiệm được mua sẵn hoặc thi công theo bản vẽ thiết kế từ các Nhà sản xuất chuyên nghiệp. Cọc thí nghiệm phải có đầy đủ lý lịch, các chứng chỉ thí nghiệm, biên bản nghiệm thu đủ tiêu chuẩn mới được đem vào sử dụng.

Thép Hp Truss Biện pháp thi công ép cọc

Tin kinh tế - xã hội

Tại cuộc họp ngày 5-10 đánh giá tình hình phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2015, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết sẽ mời đơn vị trong nước tư vấn quy hoạch huyện đảo Lý Sơn.

Thép Hp Truss Quy hoạch Lý Sơn: Loại tập đoàn Trung Quốc